Bijdrage Rabobank voor VO Zeeuws-Vlaanderen maakt Extended Classroom mogelijk

Bijdrage Rabobank voor VO Zeeuws-Vlaanderen maakt Extended Classroom mogelijk

Gezamenlijk les op drie plekken tegelijk
8 oktober 2019

VO Zeeuws-Vlaanderen en Rabobank maken met ‘Extended Classroom’ samen de regio sterker.

Op vrijdag 4 oktober bezegelden Piet de Witte, voorzitter van het College van Bestuur VO Zeeuws-Vlaanderen en Johan de Winter, directievoorzitter Rabobank Zeeuws-Vlaanderen, hun samenwerking met een ferme handdruk. Deze handdruk zorgt ervoor dat de komende jaren alle vakken op de verschillende locaties van de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen volwaardig aangeboden kunnen worden door middel van een 'Extended Classroom‘; les krijgen van een docent 'op afstand'.

Piet de Witte: “Extended Classroom is een unieke manier om leerlingen op drie locaties tegelijk actief en interactief les te geven. Het vergt hoogwaardige technische communicatietechnologie binnen de drie lokalen in Oostburg, Terneuzen en Hulst, zodat leerlingen onderwijs op een vergelijkbaar niveau en vergelijkbare wijze kunnen volgen. Een docent 'op afstand' moet interactief met leerlingen kunnen werken: uitleggen, vragen beantwoorden, op het bord laten noteren, werk controleren, aanvullende opdrachten geven; soms klassikaal, soms individueel. Hoewel er mondiaal technologieën ontwikkeld zijn om te kunnen communiceren (video-conferencing, skype), was er nog steeds geen kant-en-klaar systeem dat scholen konden implementeren om lessen interactief en klassikaal te kunnen laten volgen. Na een jaar van onderzoeken door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met andere ‘pionier’ scholen en door het wegnemen van struikelblokken zoals het afstemmen van de roosters op de drie locaties kunnen we na de herfstvakantie met het volste vertrouwen starten met de inrichting, en vervolgens de testfase.”

Johan de Winter licht de bijdrage van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen toe: “Rabobank wil een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland. Onze missie in Zeeuws-Vlaanderen is dan ook ‘Samen de regio sterker maken’. Maar dat kan alleen succesvol worden uitgevoerd als er partijen zijn die initiatieven ontwikkelen. En VO Zeeuws-Vlaanderen is zo’n partij. Zij onderzochten ruim een jaar lang de implementatie en uitrol van ‘Extended Classroom’. De 'Extended Classroom' is niet alleen een deeloplossing voor het realiseren van een hoogwaardig en breed onderwijsaanbod in een dunbevolkte regio, maar opent ook de deuren naar rijker onderwijs. Leerlingen en leerkrachten hoeven zich daarnaast niet steeds fysiek te verplaatsen; zo wordt Zeeuws-Vlaanderen ook nog eens duurzamer! Rabobank ondersteunt exclusief dit unieke project en draagt zo bij aan het oplossen van een actueel lokaal maatschappelijk vraagstuk. We zijn trots dat we door dit partnership, met Rabo Extended Classroom, de regio samen sterker maken.”