Benoeming lid Raad van Toezicht

Geplaatst op 18 september 2020

Dhr. Stephan Buijsse uit Hulst is op voordracht van de GMR benoemd in de Raad van Toezicht van VO Zeeuws-Vlaanderen.

Dhr. Buijsse is werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en arbeidsdeskundige, en daarnaast toezichthouder bij diverse jeugd- en onderwijsgerelateerde organisaties.

We zijn er van overtuigd dat dhr. Buijsse een goede toegevoegde waarde zal leveren aan het toezicht op onze organisatie en wensen hem veel succes in de nieuwe functie.