Nieuwe rector Reynaertcollege en Praktijkschool Hulst

Coen Raas start per 1 augustus 2021
5 juli 2021

Vanaf 1 augustus is Coen Raas de nieuwe rector van het Reynaertcollege en de Praktijkschool Hulst. Hij volgt Peter Winters op, die de scholen sinds 2019 leidde en een andere functie binnen de stichting gaat uitoefenen.

Het college van bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Coen de juiste kwaliteiten heeft om de schoolorganisatie de komende periode te leiden. Steven van Nispen (lid college van bestuur): ‘We hebben Coen leren kennen als een rustige en inhoudelijk gedreven onderwijsman, die met passie voor ontwikkeling van leerlingen en medewerkers leiding wil geven aan de school. Hij is sterk in de verbinding, wil zichtbaar zijn in de organisatie, maakt gemakkelijk contact en is duidelijk gericht op samenwerken, zowel intern als extern.’ De benoemingsadviescommissie, waarin naast docenten ook vertegenwoordigers van ouders en leerlingen zaten, selecteerde Coen Raas op basis van een uitgebreid profiel. De commissie constateert dat hij een leidinggevende is die door zijn natuurlijke en eerlijke wijze van optreden, mensgerichtheid en vanuit een ambitieuze drijfveer in staat is om verbindend én motiverend te werken binnen de school. Een belangrijke uitdaging zal het – samen met medewerkers van de school, bestuur en gemeente Hulst – realiseren van nieuwbouw voor het vmbo zijn.

Coen Raas is verheugd over zijn benoeming: ‘ik ben nieuwsgierig om de leerlingen, ouders en collega’s op het Reynaertcollege en de praktijkschool te leren kennen en ik kijk er naar uit om met alle medewerkers verder aan een prachtige school te bouwen. Een school waaraan de leerlingen later dierbare herinneringen hebben. Herinneringen aan de diepe onderlinge vriendschappen die er in hun schoolloopbaan ontstaan, over de persoonlijke aandacht, begeleiding en ondersteuning die ze in de school ondervinden en over de ontwikkeling die ze doormaken. Groei en ontwikkeling op het gebied van hun capaciteiten en kwaliteiten maar misschien nog belangrijker hun persoonseigen ontwikkeling.’


Coen Raas (1963) was de afgelopen drie jaar lid van de centrale directie en conrector op het Ostrea Lyceum in Goes. Daarvoor heeft hij de functie van afdelingsleider vervuld op verschillende afdelingen (vmbo, mavo en vwo). Na de Pedagogische Academie en de Akte Speciaal Onderwijs heeft hij met succes zijn Master of Education Pedagogiek aan de Hogeschool Utrecht behaald. Passend bij zijn werkzaamheden als leidinggevende heeft Coen de Master Educational Leadership bij Penta Nova gevolgd. Hij woont in ’s Heer Hendrikskinderen.