Een nieuwe school

Overzicht

Een nieuwe school

De scholenfusie in Terneuzen was een ingrijpende operatie, zeker gezien het feit dat deze fusie op heel korte termijn gerealiseerd moest worden. Beide scholen hadden natuurlijk een eigen cultuur, een eigen vertrouwde wijze van werken en eigen systemen. Tevens hadden beide scholen verschillende onderwijsprogramma’s zoals technasium, bèta-challenge en tweetalig onderwijs. Dit alles samenvoegen tot één cultuur, werkwijze, systeem en programma, bleek een immense opdracht.

Dat heeft in de eerste jaren van iedereen veel energie gevergd en leverde ook lastige situaties op. Drie jaar later kan gesteld worden dat veel zaken goed geregeld zijn en dat de meeste leerlingen en medewerkers gewend zijn aan de nieuwe school. De inspectie oordeelde dat het met de onderwijskwaliteit goed zit. Maar er is uiteraard nog werk aan de winkel. We kunnen constateren dat de naam Lodewijk College in de regio al goed ingeburgerd is.

De toekomst

Voor de medezeggenschapsraad staat het onderwijs centraal en is het belangrijk om je te kunnen inleven in leerlingen en personeel, te respecteren en te geloven dat iedereen iets bijzonders heeft waarop kan worden voortgebouwd. De toekomst zit vandaag op onze school. We zijn trots op onze nieuwe school!

Hugo Staelens,
voorzitter medezeggenschapsraad Lodewijk College

Veel veranderingen

‘Verandering is de enige constante’ zo sprak ooit iemand. Vanuit dat perspectief bezien is een dubbele fusie niets bijzonders. Het bijzondere zat het hem voor leerlingen, ouders en medewerkers in de hoeveelheid veranderingen op een en hetzelfde moment. Ons aller aanpassingsvermogen werd zwaar op de proef gesteld. Maar nu, drie-en-een-half jaar later, kunnen we stellen dat we er samen doorheen zijn gekomen. Daar mogen we samen trots op zijn!

Jan Roose,
rector Lodewijk College