Eén organisatie

Overzicht

Eén organisatie

De voormalige scholen de Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege zijn gefuseerd tot het Lodewijk College en samen met het Reynaertcollege, Praktijkschool Hulst en het Zwin College vallen zij nu onder één bestuur (VO Zeeuws-Vlaanderen).

De meeste ondersteunende diensten zijn samengevoegd tot een Gemeenschappelijke Dienst. Daardoor beschikken alle scholen over de gezamenlijke expertise en zijn risico’s sterk verminderd. Ook is een nieuwe raad van toezicht én een nieuwe gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van medewerkers, ouders en leerlingen ingesteld.

Krachten bundelen

Door de krachten in de regio te bundelen is een sterkere onderwijsorganisatie ontstaan waar alle leerlingen zich welkom voelen en hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Eén organisatie heeft voor onze medewerkers het voordeel op meer doorgroeimogelijkheden en meer baangarantie.

Steven van Nispen,
lid college van bestuur VO Zeeuws-Vlaanderen

Talenten benutten

Goed voortgezet onderwijs voor alle jongeren in Zeeuws-Vlaanderen houdt enerzijds in voldoen aan wet- en regelgeving en anderzijds recht doen aan het individuele talent van leerlingen. Hoe wordt, gebruik makend van nieuwe werkwijzen op het gebied van onderwijs, aan leerlingen de kans geboden om het eigen talent te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past? Dat is een enorme uitdaging waar je samen de schouders onder moet zetten.

Rietje van Dam-Mieras,
voorzitter raad van toezicht VO Zeeuws-Vlaanderen