En werkt het model?

Overzicht

En werkt het model?

De onderwijsinspectie heeft onlangs vastgesteld dat de basiskwaliteit van onze scholen met het nieuwe model op orde is en dat is natuurlijk fijn om bevestigd te zien. Een nieuw onderwijsmodel invoeren heeft wel een grote invloed op het dagelijkse werk van leerlingen en docenten. In het algemeen kan gesteld worden dat het maatwerk in de onderbouw op alle drie de scholen als een verrijking wordt ervaren en goed verloopt. Voor de jongste leerlingen geldt natuurlijk het voordeel dat zij meegroeien met het nieuwe model en daardoor gewend zijn aan het maken van keuzes en de begeleiding daarbij.

In de bovenbouw hebben leerlingen en docenten meer moeite gehad met het wennen aan nieuwe vormen. Zeker in het eerste jaar verliep dat niet overal even succesvol, maar ook daar valt te merken dat leerlingen en docenten steeds meer ervaring opdoen en wennen aan het systeem. In het nieuwe model willen we meer dan voorheen samenwerken met de andere onderwijspartijen en de omgeving. Zo zijn er bijvoorbeeld al nieuwe ontwikkelingen in samenwerking met het primair onderwijs en wordt met Scalda en grote zorgpartijen nagedacht over het Zorghuis van de Toekomst. We hebben op elke school een raad van advies ingesteld met mensen uit de omgeving die meedenken met de ontwikkelingen op onze scholen.

Zelf bepalen in de multi-uren

In de multi-uren kan ik zelf bepalen waar en wanneer ik mijn taken doe. Ik leer heel goed plannen. Als je dingen niet snapt, kan je je inschrijven bij iemand die dat goed kan uitleggen. Het is ook fijn om tijdens school al aan je huiswerk te werken.

Guusje,
brugklas Zwin College

“Het gaat goed met de scholen in Zeeuws-Vlaanderen”

(uit het onderzoeksrapport van de inspectie van het onderwijs, december 2021).