Hoe zat het ook alweer?

Overzicht

Hoe zat het ook alweer

Om te voorkomen dat er scholen in de regio moesten sluiten, hebben de rijksoverheid, de provincie en de gemeenten in 2018 veel geld beschikbaar gesteld om een transitieplan uit te kunnen voeren. Het belangrijkste doel van het transitieplan was om er voor te zorgen dat er in Oostburg, Terneuzen en Hulst een breed aanbod blijft van kwalitatief goed voortgezet onderwijs.

Om dat voor elkaar te krijgen fuseerden de beide Terneuzense scholen tot het Lodewijk College, werden alle scholen samengebracht onder één bestuur, werden de ondersteunende diensten samengevoegd en gingen alle scholen werken met een nieuw onderwijsmodel. Om ontslagen te voorkomen en tevens nieuwe docenten te kunnen werven, werden regelingen voor oudere docenten ingevoerd. De gemeenten zegden toe zich in te spannen voor nieuwe huisvesting in Hulst en Terneuzen.

Een sterk staaltje solidariteit!

“Dit mag nooit gebeuren”, spraken veel Zeeuws-Vlamingen toen meerdere vo-scholen in 2017 dreigden te verdwijnen. Scholen en maatschappelijke partners toonden solidariteit en zorgden er met hulp van de overheden voor dat deze mooie regio thuisnabij onderwijs kon behouden.

Piet de Witte,
voorzitter college van bestuur VO Zeeuws-Vlaanderen

Verantwoordelijkheid vanzelfsprekend

De gemeente Sluis zet zich in voor het behoud van belangrijke voorzieningen en het vergroten van de leefbaarheid. Wij zien een solide educatieve basis waarin maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd als de springplank naar succes in het leven. De gemeente Sluis neemt daarin vanzelfsprekend, samen met de betrokken partners, haar verantwoordelijkheid. We denken hierbij aan de startgroepen, de pilot rondom gratis kinderopvang en natuurlijk kwalitatief goed en thuisnabij basis- en voortgezet onderwijs, ook op de flanken.

Jack Werkman,
wethouder Onderwijs gemeente Sluis