Huisvesting

Overzicht

Huisvesting

Onze schoolgebouwen zijn in de meeste gevallen te groot of aan vervanging toe. Daardoor moet er nu geld, dat eigenlijk bedoeld is voor onderwijs, naar gebouwen. De gemeenten (die het geld voor huisvesting van het ministerie ontvangen) zijn in samenwerking met de scholen op zoek gegaan naar een oplossing voor dit probleem. De gemeente Hulst heeft onlangs besloten om locatie Gildenstraat te sluiten en op locatie Zoutestraat bij te bouwen zodat er één schoolgebouw komt voor alle leerlingen van het Reynaertcollege. Dan zitten naar verwachting in 2025 alle leerlingen van het Reynaertcollege bij elkaar in één gebouw dat past bij het aantal leerlingen. Dan kan de school ook hedendaags onderwijs goed organiseren.

De gemeente Terneuzen heeft plannen voor een geheel nieuw schoolgebouw voor het Lodewijk College dat mogelijk in 2028 in gebruik zal kunnen worden genomen. Het gemeentebestuur heeft voorlopig de locatie Vlietstraat (naast Scalda) in beeld. Besluiten over daadwerkelijke nieuwbouw zijn echter nog niet genomen. De gemeente Sluis is bezig met een onderzoek voor een ambitieus plan om gezondheidsvoorzieningen, het gemeentehuis én het Zwin College elders te plaatsen. Als dat plan daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, zou dat op termijn nieuwbouw voor het Zwin College kunnen betekenen.

Omdat het toch nog wat jaren gaat duren voordat al deze huisvestingsvraagstukken opgelost zijn, gaan alle betrokkenen samen kijken hoe die periode overbrugd kan worden.

Unilocatie voor Reynaertcollege

Het voortgezet onderwijs in Hulst concentreren we op één locatie aan de Zoutestraat, zo besloot de gemeenteraad in december 2021. Een belangrijke pijler van het transitieplan voor het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen! In 2025 krijgen alle leerlingen van het Reynaertcollege les in hetzelfde gebouw. Gemeente en schoolbestuur werkten nauw samen om dit te bereiken. Ik ben blij dat ik deze belangrijke beslissing in mijn laatste periode als wethouder heb mogen begeleiden!

Diana van Damme,
wethouder gemeente Hulst