ICT

Voor de fusie hadden enkele scholen verouderde ict-systemen die eigenlijk niet meer voldeden aan de wensen en eisen van de docenten en leerlingen. Nieuwe investeringen waren hard nodig, maar vereisten tevens veel geld. Omdat VO Zeeuws-Vlaanderen goed onderwijs mogelijk wil maken en goede ict-verbindingen daartoe onmisbaar zijn, is stevig geïnvesteerd in één nieuwe hoogwaardige ict-omgeving waar alle scholen op aangesloten zijn.

In de leslokalen beschikken docenten nu over moderne apparatuur om ict in de les goed te kunnen benutten. Door ook alle scholen te laten werken met dezelfde programma’s, kunnen we ons onderwijs goed organiseren en is samenwerking zowel binnen als buiten de school een stuk makkelijker te realiseren. Tijdens de recente lockdowns hebben we kunnen zien hoe belangrijk het is om te beschikken over een kwalitatief sterk ict-omgeving.

Digitaal samen één

Als onderdeel van de gemeenschappelijke dienst heeft de ICT afdeling een nieuw ICT landschap gecreëerd. Daarmee is een goede basis gelegd voor een solide, moderne ICT omgeving. Een basis waarop ICT-rijk onderwijs voor nu en de toekomst is gewaarborgd.

Davey der Weduwe,
hoofd ICT

Innovatieve oplossingen voor modern onderwijs

Vijf verschillende scholen, vijf verschillende gewoontes. Zeker op gebied van werken met een elektronische leeromgeving. Stichtingbreed is de keuze gemaakt om gebruik te gaan maken van Moodle, gehost door OpenEdu. Hiermee hebben we een digitale leeromgeving die breed inzetbaar is. Onder andere de uitrol van digitaal lesmateriaal, het geven van digitale toetsen en bijvoorbeeld het online inleveren van opdrachten werd een stuk eenvoudiger. Ook tijdens de lockdowns is deze ELO een waardevol instrument gebleken.
Kortom, een innovatieve oplossing voor modern onderwijs.

Eric Provoost,
docent muziek en ICT coördinator Lodewijk College