Passend onderwijs

Overzicht

Passend onderwijs

In onze regio gaan in vergelijk met de rest van Nederland veel leerlingen naar het praktijkonderwijs en het speciaal onderwijs. Omdat het belangrijk is dat deze leerlingen goede ondersteuning krijgen, moet er daarom extra geld naar passend onderwijs. Binnen ons samenwerkingsverband zoeken we naar mogelijkheden om ons passend onderwijs anders te organiseren, zodat we uit kunnen komen met het geld dat we daarvoor ontvangen en tegelijkertijd alle leerlingen de gewenste ondersteuning kunnen geven.

De VO-scholen hebben samen met de Argo daarom een gezamenlijke structuur en aanpak gerealiseerd in het project KansRijk om ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, mee te kunnen laten doen met het reguliere onderwijs. Door een andere opzet kunnen deze leerlingen nu op zowel het Zwin College, Lodewijk College als Reynaertcollege profiteren van zowel het brede onderwijsaanbod en de faciliteiten op de scholen als van de kennis van de Argo. Op weg naar meer inclusief onderwijs dus.

KansRijk

Wat zeggen pubers als we over ondersteuning op school praten? “Ik wil net zo zijn als de rest”. Dat komt diep uit hun hart. Ons project KansRijk is een stap op weg naar inclusief onderwijs. De mogelijkheden scheppen om thuisnabij, in je eigen sociale omgeving, onderwijs te volgen is een kans die ik ieder kind zou willen bieden. Gewoon meedoen als het kan. Erbij horen is zo belangrijk!

Mirjam van Heeringen,
zorgcoördinator Zwin College