Personeel

Overzicht

Personeel

Dankzij de extra middelen van de overheden was het mogelijk om het aantal personeelsleden zorgvuldig mee te laten dalen met de leerlingenaantallen. Daardoor zijn gedwongen ontslagen voorkomen. Een regeling ‘generatiepact’ zorgde ervoor dat oudere docenten in deeltijd konden gaan werken. Daarmee ontstond zelfs ruimte om nieuwe docenten aan te trekken. Op de drie ‘brede’ scholen is er daardoor per saldo sprake van een behoorlijke verjonging van de docententeams. De Zeeuws-Vlaamse scholen hebben daardoor weer een betere balans qua leeftijd binnen het personeel.

In 2018 konden we niet vermoeden dat er in 2021 extra personeel nodig was om eventuele achterstanden wegens corona in te halen. Daardoor is er weer vraag naar personeel en ervaren ook onze scholen de personeelstekorten in het onderwijs.

Generatiepact aantrekkelijk voor oudere collega’s

In de transitieperiode hebben we een generatiepact aangeboden aan oudere collega’s. Zij konden er onder gunstige voorwaarden voor kiezen om minder te gaan werken. Omdat het generatiepact een duidelijke bijdrage leverde aan het kunnen behouden van nieuwe medewerkers en het vergroten van de flexibiliteit in ons personeelsbestand, is de regeling twee jaar langer opengesteld dan eerst gepland was. In totaal hebben straks zo’n 43 collega’s gebruik gemaakt van het generatiepact. Dit zorgt voor een duurzamere inzetbaarheid van onze oudere medewerkers en nieuwe kansen voor andere collega’s.

Stafmedewerkers HRM,
VO Zeeuws-Vlaanderen

Kansen

Als jonge docent is het belangrijk dat je kansen krijgt, kansen om jezelf professioneel, maar ook als persoon te kunnen ontwikkelen. Sinds ik op het Lodewijk College aan de slag ben gegaan word ik gezien én heb ik volop kansen gekregen, kansen in de vorm van een mentoraat, lid feestcommissie en het invoeren van een nieuwe vorm van leerlingbespreking voor mijn mentorklas.
Door alle kansen op het Lodewijk College heb ik nu al grotere stappen gezet in mijn professionele ontwikkeling als docent, maar ook als persoon, dan ik vooraf had durven dromen.

Tom Ruijter,
docent Engels & mentor T2