Voortbestaan gegarandeerd

Overzicht

Voortbestaan gegarandeerd

Dankzij de tijdelijke extra middelen hoefden de scholen geen ingrijpende maatregelen te nemen. Toch bleven er zorgen over de situatie na de transitieperiode. Daarom zijn we als nieuwe organisatie direct gaan lobbyen om structureel extra middelen te krijgen. Vorig jaar heeft de Kamer besloten om structureel extra geld te bieden aan scholen die op grote afstand van andere scholen liggen en daarbovenop nog extra voor ‘kleine’ scholen. Door die nieuwe wet krijgen onze scholen de komende jaren extra geld en daarmee is hun voortbestaan gegarandeerd.

Uiteraard hebben ook het nieuwe onderwijsmodel en de maatregelen die zijn getroffen in de bedrijfsvoering daar een forse bijdrage aan geleverd. De conclusie kan getrokken worden dat onze scholen er nu en in de komende jaren financieel veel beter voorstaan dan vier jaar geleden. Het is goed om te constateren dat er meer leerlingen dan uit de eerste prognoses bleek, kiezen voor een school in onze regio.

Synergie- en schaalvoordelen

Door de vorming van een gemeenschappelijke dienst die de scholen ondersteunt bij de bedrijfsvoering zijn aanzienlijke synergie- en schaalvoordelen gerealiseerd. Met succes zijn de schaalvoordelen ook omgezet in inkoopvoordelen. Dit alles met als doel het ondersteunen van de scholen bij het kunnen blijven aanbieden van thuisnabij onderwijs in onze mooie regio!

Joachim Verhoeyen,
Controller

Terug naar Hulst

We merken dat steeds meer kinderen uit Hulst en omgeving die in België naar het basisonderwijs gaan, terugkomen naar Hulst om het voortgezet onderwijs op het Reynaertcollege te volgen. Dit is fijn om te constateren. Aantrekkelijk onderwijs dichtbij huis voor alle jongeren is wat we bieden, en het is goed om te zien dat dit door kinderen en hun ouders ook zo ervaren wordt.

Coen Raas,
rector Reynaertcollege