Strategisch beleidsplan 2024-2028: Kleuren in klei

Strategisch beleidsplan 2024-2028: Kleuren in klei

26 juni 2024

Het afgelopen half jaar hebben velen binnen en buiten onze organisatie op enige wijze actief bijgedragen aan de totstandkoming van ons gezamenlijk strategisch beleidsplan 2024-2028: kleuren in klei. Het plan is nu gepubliceerd.

Met dit strategisch beleidsplan beschrijven we als VO Zeeuws-Vlaanderen onze ambities, doelstellingen en resultaten die we willen realiseren in de komende 4 jaren. Daarbij is onze onderwijskundige visie uiteraard het startpunt, maar we hebben daarbij oog voor de landelijke en regionale ontwikkelingen. Deze vormen mede de context voor onze opdracht om in Zeeuws-Vlaanderen een aanbod van thuisnabij en kwalitatief goed onderwijs duurzaam te kunnen organiseren.

Onze collectieve inzet kan alleen succesvol zijn als helder is waar we met ons onderwijs naartoe willen en hoe we onze visie kunnen realiseren. Het uiteindelijke doel blijft immers onze oogst: jonge Zeeuws-Vlamingen die een succesvol vervolg in het onderwijs of werk kennen en die in staat zijn om volwaardig maatschappelijk te participeren.

Lees hier het Strategisch beleidsplan 2024-2028>