Onze scholen

Goed onderwijs voor elke leerling in Zeeuws-Vlaanderen. Dat bieden we op onze drie brede scholengemeenschappen - het Zwin College in Oostburg, het Lodewijk College in Terneuzen en het Reynaertcollege in Hulst – en op de Praktijkschool Hulst.

Brede scholengemeenschappen

Onze brede scholengemeenschappen zijn alle drie de laatste scholengemeenschap in hun gemeente. Ze hebben alle drie een breed aanbod, van vmbo basis tot en met gymnasium. Elke school heeft een duidelijk eigen karakter, passend bij de eigen regio. Daarnaast werken de scholen samen. Zo werken we bijvoorbeeld allemaal volgens het ‘Zeeuws-Vlaams Onderwijsmodel’. Op die manier kunnen we ook in de toekomst een breed en thuisnabij onderwijsaanbod blijven garanderen voor alle leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen.

Zwin College - Oostburg

Logo Zwin CollegeHet Zwin College in Oostburg is de enige brede scholengemeenschap, van vmbo tot en met gymnasium, in West-Zeeuws-Vlaanderen. De school is geworteld in en nauw verbonden met de regio. Het Zwin is de school waar leerlingen en leraren zich thuis voelen en waar ieder zijn talent kan ontplooien. Ons motto is: Met ’t Zwin de toekomst in!

Lodewijk College - Terneuzen

Het Lodewijk College in Terneuzen is een ambitieuze school voor vmbo, (tweetalig) havo en (tweetalig) atheneum en gymnasium. Onze school is vernoemd naar Lodewijk van den Berg, in 1932 geboren in Sluiskil. Hij ging als eerste in Nederland geboren astronaut de ruimte in. Lodewijk was wetenschapper en wilde weten of je in de ruimte kristallen kunt kweken. Met zijn onderzoekende geest en grenzeloze ambitie is hij een grote inspiratiebron voor onze school.

 

Reynaertcollege - Hulst

Hulst is van oudsher een ondernemersstad, die over de grenzen heen contacten had. In de huidige wereld met gebruik van de nieuwe technologie, zijn er nauwelijks grenzen meer. Het Reynaertcollege in Hulst is een gerenommeerde schoolgemeenschap, van vmbo tot en met gymnasium. De school begeleidt de leerlingen tot ‘wereldburger’ door een rijk aanbod van talen en veel aandacht voor internationalisering.

Praktijkschool Hulst

De Praktijkschool Hulst begeleidt leerlingen op weg naar een zelfstandig functioneren in de maatschappij. De school legt hierbij de nadruk op de individuele mogelijkheden van elke leerling. De lesstof volgt de leerling in plaats van andersom. Het doel is om leerlingen vaardigheden aan te leren op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap, zodat ze goed voorbereid worden op hun functioneren in de maatschappij. 

Centrum voor Toptechniek

Logo CTTHet Centrum voor Toptechniek (CTT) is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de VO en MBO scholen in Zeeuws-Vlaanderen, het bedrijfsleven en de overheid. Het CTT is opgericht om een breed aanbod van modern technisch onderwijs te kunnen garanderen op een kwalitatief hoog niveau voor zowel het vmbo als mbo. Dat is enerzijds belangrijk voor het bedrijfsleven, zodat zij de garantie hebben dat er voldoende gekwalificeerde beroepskrachten beschikbaar komen. Anderzijds draagt het bij aan de keuzemogelijkheden voor leerlingen en de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. Het CTT is – centraal in Zeeuws-Vlaanderen – ondergebracht bij Scalda in Terneuzen. Vmbo-leerlingen van al onze VO scholen volgen hun praktijklessen op het CTT.