Klachten

We gaan graag het gesprek met elkaar aan over zaken die spelen. We nodigen onze leerlingen, docenten en ouders uit dit ook te doen. Mocht dit een onenigheid, meningsverschil of misverstand niet uit de wereld helpen, dan kan het betrekken van de mentor of de teamleider een oplossing bieden. Heeft dat ook niet het gewenste effect, dan is een gesprek met de rector van uw school mogelijk. Voor de gevallen dat we er samen écht niet uit kunnen komen, hebben we een officiële procedure.

Klachtenregeling

De klachtenregeling heeft  vooral tot doel dat we elke klacht met elkaar zorgvuldig behandelen. Zo garanderen we een schoolklimaat waarin iedereen zich veilig en beschermd voelt. Op de website van elk van onze scholen staat de klachtenprocedure beschreven.

In de folder "Klachten op school" leest u kort en bondig een samenvatting van de volledige klachtenregeling. Ook leest u daarin welke stappen u onderneemt als u een klacht heeft.