Bestuur en toezicht

College van bestuur

Het college van bestuur (cvb) is het wettelijk bevoegd gezag. Zij zijn verantwoordelijk voor het bovenschools beleid op de hoofdonderwerpen onderwijs, zorg, kwaliteit, huisvesting, personeel, financiën en ICT.

Samenstelling college van bestuur

P.J. (Piet) de Witte MSc – voorzitter
S. (Steven) van Nispen MSc – lid

Het college van bestuur is bereikbaar via het secretariaat: info@vozeeuwsvlaanderen.nl

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de wijze waarop het college van bestuur zijn verantwoordelijkheid uitoefent, adviseert het cvb, volgt ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs op de voet en is betrokken bij de afzonderlijke scholen. Door hun functies, achtergrond en woonplaats zijn leden van de raad van toezicht breed georiënteerd op de Zeeuws-Vlaamse samenleving en weten zij wat er speelt.

Samenstelling raad van toezicht

Prof. dr. M.C.E. (Rietje) van Dam-Mieras – voorzitter
S.A.M. (Stephan) Buijsse EMIA - vice-voorzitter
I. (Ilona) de Cocq - lid
M.J.C. (Marjan) Bastiaansen-Ars - lid
J.M. (Anne-Mieke) Boltersdorf-Veldhoen - lid
dr. M.J.M. (Martijn) Leenknecht - lid

De raad van toezicht is bereikbaar via het secretariaat: info@vozeeuwsvlaanderen.nl