Blik op onderwijs

Koers

VO Zeeuws-Vlaanderen en de scholen kiezen voor:

  • Versterking en verrijking van een thuisnabij onderwijsaanbod.
  • Ruime keus voor de leerlingen.
  • Krachtige verbinding met de regio.
  • Intensieve samenwerking met elkaar, met andere scholen (primair onderwijs t/m universiteit) en met partners in de regio.
  • Inzet van nieuwe onderwijsvormen.
  • Gebruik van nieuwe technologie voor leren in en buiten de school.

Zeeuws-Vlaams onderwijsmodel

De drie brede scholengemeenschappen werken aan de hand van het Zeeuws-Vlaams Onderwijsmodel dat door elke school op een eigen manier wordt ingevuld, passend bij het eigen profiel. De gemeenschappelijke uitgangspunten zijn:

  • Er is een vast rooster met de basisvakken, met wat de leerling moet kennen en kunnen voor zijn examen.
  • Integraal leren. Naast de basisvakken is er ruimte voor leren met en van elkaar. Dat gebeurt door vakoverstijgend werken in projecten en met thema’s, waarbij de kennis van verschillende vakken wordt gebruikt. De leerlingen leren vaardigheden die ze later bij hun vervolgstudie en beroep zeker nodig hebben, zoals samenwerken, onderzoeken, kritisch denken en creatief zijn.
  • In het weekrooster zijn er uren waarin leerlingen zelf kunnen kiezen wat en hoe ze leren. De ene leerling gaat een zwak vak bijspijkeren. Een andere leerling, die de stof al beheerst, gaat zich verder verdiepen, misschien een heel ander vak doen of een vak volgen op een hoger niveau in het mbo, hbo of universiteit. De scholen krijgen de beschikking over een ‘virtual class room’ om online een specifiek vak op een andere school te volgen. Dit online-leren biedt ook onbegrensde mogelijkheden om de wereld in school te halen.
  • Versterkt mentoraat. De mentor wordt een nog belangrijker schakel tussen de leerling, school en thuis. De leerlingen krijgen meer keus en de mentor begeleidt de leerling daarbij zijn eigen weg te kiezen.

Lees hier meer over het Zeeuws-Vlaams onderwijsmodel