Extended Classroom

Een unieke virtuele oplossing die ervoor zorgt dat leerlingen ook in de toekomst kleine vakken als Wiskunde D op alle drie de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen volgen. Ook als maar een paar leerlingen per school dit vak kiezen.

Hoe werkt de Extended Classroom?

Eric Provoost, projectleider van ‘Extended Classroom’ legt uit: “Extended Classroom is een unieke manier om leerlingen op drie locaties tegelijk actief en interactief les te geven. Er is nu hoogwaardige technische communicatietechnologie binnen de drie lokalen in Oostburg, Terneuzen en Hulst, zodat leerlingen onderwijs op een vergelijkbaar niveau en vergelijkbare wijze kunnen volgen. Eén docent werkt interactief met groepjes leerlingen op drie locaties: uitleggen, vragen beantwoorden, op het bord laten noteren, werk controleren, aanvullende opdrachten geven; soms klassikaal, soms individueel. Er was nog niet eerder een kant-en-klaar systeem dat scholen konden inzetten om lessen interactief en klassikaal te kunnen laten volgen. Een vak dat niet op elke school gegeven werd, zoals bijvoorbeeld Wiskunde D, is dankzij de nieuwe techniek voor meer leerlingen toegankelijk. Meer kansen dus voor hen!”

Rabobank Stimuleringsfonds

De benodigde technologie en inrichting van de lokalen is niet goedkoop. Daarom werd een beroep gedaan op het Rabobank Stimuleringsfonds. Het fonds besloot tot een financiële bijdrage om de Extended Classroom mogelijk te maken.