Extended Classroom: pionieren met unieke onderwijsfaciliteiten

Extended Classroom: pionieren met unieke onderwijsfaciliteiten

Nieuwe mogelijkheden op Zwin College, Lodewijk College en Reynaertcollege
30 januari 2020

Een unieke virtuele oplossing die ervoor zorgt dat leerlingen ook in de toekomst kleine vakken als Wiskunde D op alle drie de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen kunnen volgen. Ook als maar een paar leerlingen per school dit vak kiezen. Op 28 januari was de feestelijke ingebruikname van de nieuwe klaslokalen. Dit gebeurde zoals het de Extended Classroom betaamt: op alle drie de scholen tegelijk, via de nieuwe technologie.

Hoe werkt de Extended Classroom?

Eric Provoost, projectleider van ‘Extended Classroom’ legt uit: “Extended Classroom is een unieke manier om leerlingen op drie locaties tegelijk actief en interactief les te geven. Er is nu hoogwaardige technische communicatietechnologie binnen de drie lokalen in Oostburg, Terneuzen en Hulst, zodat leerlingen onderwijs op een vergelijkbaar niveau en vergelijkbare wijze kunnen volgen. Eén docent moet interactief met groepjes leerlingen op drie locaties kunnen werken: uitleggen, vragen beantwoorden, op het bord laten noteren, werk controleren, aanvullende opdrachten geven; soms klassikaal, soms individueel. Hoewel er mondiaal technologieën ontwikkeld zijn om te kunnen communiceren (video-conferencing, skype), was er nog steeds geen kant-en-klaar systeem dat scholen konden inzetten om lessen interactief en klassikaal te kunnen laten volgen. De rest van het schooljaar gebruiken we om te experimenteren met het systeem en lessen vorm te geven. De eerste proefles wiskunde is gehouden met een groep leerlingen van vwo 3, 4 en 5. Het is voor de meesten even wennen, maar de leerlingen geven aan dat ze zeker voordelen zien. Een vak dat nu niet op elke school gegeven wordt, zoals bijvoorbeeld Wiskunde D, is dankzij de nieuwe techniek voor meer leerlingen toegankelijk. Meer kansen dus voor hen!”

Rabobank Stimuleringsfonds

De benodigde technologie en inrichting van de lokalen is niet goedkoop. Daarom werd een beroep gedaan op het Rabobank Stimuleringsfonds. Het fonds besloot tot een financiële bijdrage om de Extended Classroom mogelijk te maken.

Zie ook

Reportage Omroep Zeeland

PZC