2018-2022: een terugblik op de 'transitiejaren'

2018-2022: een terugblik op de 'transitiejaren'

Hoe zat het ook alweer?
24 maart 2022

Om te voorkomen dat er scholen in de regio Zeeuws-Vlaanderen moesten sluiten, hebben de rijksoverheid, de provincie en de gemeenten in 2018 veel geld beschikbaar gesteld om een transitieplan uit te kunnen voeren. Het belangrijkste doel van het transitieplan was om er voor te zorgen dat er in Oostburg, Terneuzen en Hulst een breed aanbod blijft van kwalitatief goed voortgezet onderwijs.

Om dat voor elkaar te krijgen fuseerden de beide Terneuzense scholen tot het Lodewijk College, werden alle scholen samengebracht onder één bestuur, werden de ondersteunende diensten samengevoegd en gingen alle scholen werken met een nieuw onderwijsmodel. Om ontslagen te voorkomen en tevens nieuwe docenten te kunnen werven, werden regelingen voor oudere docenten ingevoerd. De gemeenten zegden toe zich in te spannen voor nieuwe huisvesting in Hulst en Terneuzen.

Hoe staan de Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen en haar scholen er voor na bijna vier jaar? U leest het in dit document met achtergrond en getuigenissen van betrokkenen.