Benoeming twee nieuwe toezichthouders

5 september 2022

In de raad van toezicht van Stichting VO Zeeuws-Vlaanderen zijn per 1 september 2022 twee nieuwe leden benoemd. Dit zijn mevrouw Marjan Bastiaansen-Ars en mevrouw Anne-Mieke Boltersdorf-Veldhoen. Zij nemen het stokje over van de heren Gerard Langeraert en Jean-Paul Leenknegt, die beiden aftredend en niet herkiesbaar waren wegens verstrijken van de maximale zittingsduur.

Marjan Bastiaansen woont in Terneuzen en is werkzaam als voorzitter van het college van bestuur van Stichting SOM in Bergen op Zoom, een stichting met negen openbare basisscholen in Zeeland en West-Brabant. Daarvoor werkte zij als senior inspecteur primair onderwijs bij de inspectie voor het onderwijs. Marjan Bastiaansen krijgt in de raad van toezicht in het bijzonder de portefeuille onderwijs onder haar hoede.

Anne-Mieke Boltersdorf woont in Hulst en heeft ruime ervaring binnen Human Resources, waarvan een groot deel binnen de Zeeuws-Vlaamse zorg. Sinds een aantal jaren werkt ze als Vice-President HR Business Partners binnen Outokumpu, een internationaal bedrijf dat roestvast staal produceert en verkoopt. Ook was zij de afgelopen tijd lid van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van het Reynaertcollege. Anne-Mieke Boltersdorf richt zich binnen de raad van toezicht in het bijzonder op de portefeuille HR.

We zijn er van overtuigd dat beide nieuwe leden een goede toegevoegde waarde zullen leveren aan het toezicht op onze organisatie en wensen hen veel succes in de nieuwe functie.