Bereikbaarheid voortgezet onderwijs voor iedere leerling in Zeeuws-Vlaanderen

Bereikbaarheid voortgezet onderwijs voor iedere leerling in Zeeuws-Vlaanderen

20 maart 2023

De provincie introduceert vanaf 2025 een nieuwe regeling voor het openbaar vervoer. Openbaar vervoer is voor de bereikbaarheid van onze scholen en daarmee de leefbaarheid van onze regio van cruciaal belang.

De regeling moet daarom goed aansluiten bij de vraag van de reiziger en de behoeften binnen de regio. We willen van de mogelijkheid gebruik maken om mede namens alle ouders/verzorgers en leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen het belang van een goede bereikbaarheid van het voortgezet onderwijs voor iedere leerling in Zeeuws-Vlaanderen te duiden. Dit vanuit de gedachte dat ook een leerling in Zeeuws-Vlaanderen binnen een acceptabele reistijd naar school en naar huis kan gaan.

Goed bereikbaar voortgezet onderwijs (VO) voor alle leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is waar bijgevoegd schrijven over gaat. Het is opgesteld voor alle bij het openbaar vervoer betrokken partijen, zoals de provincie, de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen en alle overige betrokkenen en geïnteresseerden.