Benoeming nieuwe toezichthouder

19 oktober 2023
Per 1 oktober 2023 is dhr. Martijn Leenknecht gestart als nieuw lid in onze raad van toezicht. Hij volgt dhr. Theo de Smet op, die aftreden en niet opnieuw benoembaar was.
Martijn Leenknecht is 37 jaar, woont in Hulst en is werkzaam als Beleidsadviseur Onderwijs aan de Hogeschool Zeeland. Martijn startte in 2015 met een promotieonderzoek bij het Roosevelt Center for Excellence in Education (RCEE) van de University College Roosevelt in Middelburg. Hij onderzocht de percepties van studenten over (de)motiverende doceerstrategieën in het hoger onderwijs. Op 24 maart 2021 verdedigde hij met succes zijn proefschrift.
De raad van toezicht heet Martijn van harte welkom in haar midden en ziet ernaar uit met hem samen te werken.